Samarbeid og digitalisering for økt

BÆREKRAFT OG LØNNSOMHET

AKTUELT

Hvordan måle sirkularitet i bionæringene?

Vi må utnytte bioråstoffene våre bedre. Men hva bør ulike råstoffer helst brukes til? Hvordan sikrer vi gode måltall for sirkularitet som gir grunnlag for gode beslutninger i politikk og næringsliv? Dette er blant spørsmålene som utredes i prosjektet BioDigSirk, som er igangsatt av tre departement – koordinert av Brønnøysundregistrene.

Les mer »
Fisk i stim

Samarbeid og forenkling lønner seg

Det er bred politisk enighet om at forenkling er viktig for verdiskapningen i Norge og at det fortsatt er et betydelig potensial for ytterligere forenkling. Havbruksdata har gitt omkring 100 millioner i effektiviseringsgevinst siden 2001.

Les mer »

Følg med på arrangementer om digitalisering i sjømatnæringa

Webinar: EU-kommisjonens forslag til dataforordning

Meld inn et prosjekt

OPS sjømat skal gi gevinster for hele sjømatnæringen. Kontakt oss hvis du har innspill til et digitaliseringsprosjekt for sjømatnæringen.

Bli med på laget

OPS sjømat er åpent for alle som ønsker å delta. Kontakt oss hvis du ønsker å delta i samarbeidet for digitalisering av sjømatnæringen.