Samarbeid og digitalisering for økt

BÆREKRAFT OG LØNNSOMHET

AKTUELT

Digitalisering – et hav av muligheter

Regjeringen gir OPS sjømat en sentral rolle innen digitaliseringen av sjømatnæringen.
– Det er gledelig å se hvordan OPS sjømat fremheves i Regjeringens havbruksstrategi. Vi har stor tro på hvilke gevinster gode digitaliseringsløsninger kan gi, sier Jon Arne Grøttum, leder for styringsgruppen i OPS sjømat.

Les mer »

Blått hav, grønn fremtid

Regjeringen presenterte rapporten «Blått hav, grønn fremtid» på verdenshavenes dag 8. juni. Rapporten sier at OPS Sjømat – et samarbeid mellom Sjømat Norge, Sjømatbedriftene og offentlig sektor, ved Nærings- og fiskeridepartementet – skal være en pådriver for digitalisering og deling av data for å øke verdiskapningen i næringen.

Les mer »
data som ressurs i sjømatnæringen

Anskaffelse datadelingstjeneste

Anskaffelse av datadelingstjeneste Nærings- og fiskeridepartementet og næringsorganisasjonene i sjømatnæringen ser betydelige gevinster for sjømatnæringen med deling og gjenbruk av data. OPS sjømat organiserer samarbeidet

Les mer »
data som ressurs i sjømatnæringen

Data som ressurs i sjømatnæringen

Regjeringen legger frem den første stortingsmeldingen som staker ut kursen for næringsutvikling med data som ressurs. OPS sjømat – samarbeid og digitalisering for økt bærekraft og lønnsomhet – omtales i flere sammenhenger i stortingsmeldingen.

Les mer »

Følg med på arrangementer om

digitalisering i sjømatnæringa

Meld inn et prosjekt

OPS sjømat skal gi gevinster for hele sjømatnæringen. Kontakt oss hvis du har innspill til et digitaliseringsprosjekt for sjømatnæringen.

Bli med på laget

OPS sjømat er åpent for alle som ønsker å delta. Kontakt oss hvis du ønsker å delta i samarbeidet for digitalisering av sjømatnæringen.