Samarbeid og digitalisering for økt

BÆREKRAFT OG LØNNSOMHET

AKTUELT

Anskaffelse datadelingstjeneste

Anskaffelse av datadelingstjeneste Nærings- og fiskeridepartementet og næringsorganisasjonene i sjømatnæringen ser betydelige gevinster for sjømatnæringen med deling og gjenbruk av data. OPS sjømat organiserer samarbeidet

Les mer »

Mange deltakere på vårt første webinar

En måned har gått siden OPS sjømat offisielt ble etablert. Tirsdag 22. september inviterte vi til webinar for å orientere om samarbeidet. 120 deltakere fra 87 ulike bedrifter meldte seg på og ville høre mer om OPS sjømat.

Les mer »
Workshop

Første arbeidsmøte om listeføring er gjennomført

Torsdag 3. september hadde vi arbeidsmøte på Teams om listeføring av godkjente sjømatprodusenter for eksport til land utenfor EU/EØS. Representanter fra Brødrene Sperre, Coast, Lerøy Seafood, Nergård, Pelagia og Seaborn beskrev sammen med Mattilsynet dagens situasjon og hva som bør forbedres.

Les mer »
Mange initiativer

Mange initiativer i sjømatnæringen

Det er mange initiativer i sjømatnæringen. Noen prosjekter er startet, mens andre er på idéstadiet. Her er i uprioritert og i stikkordsform noen av digitaliseringsinitiativene du etter hvert kan lese om på ops-sjomat.no.

Les mer »
Nytt nettsted

Velkommen til nettstedet ops-sjomat.no

OPS sjømat er koblingsboksen for digitalisering og deling av data mellom interessenter til sjømatnæringen. Sammen skal vi være pådrivere og tilretteleggere for at behovene og løsningene finner hverandre.

Les mer »

Følg med på arrangementer om

digitalisering i sjømatnæringa

Meld inn et prosjekt

OPS sjømat skal gi gevinster for hele sjømatnæringen. Kontakt oss hvis du har innspill til et digitaliseringsprosjekt for sjømatnæringen.

Bli med på laget

OPS sjømat er åpent for alle som ønsker å delta. Kontakt oss hvis du ønsker å delta i samarbeidet for digitalisering av sjømatnæringen.