Samarbeid og digitalisering for økt

BÆREKRAFT OG LØNNSOMHET

AKTUELT

Fisk i stim

Samarbeid og forenkling lønner seg

Det er bred politisk enighet om at forenkling er viktig for verdiskapningen i Norge og at det fortsatt er et betydelig potensial for ytterligere forenkling. Havbruksdata har gitt omkring 100 millioner i effektiviseringsgevinst siden 2001.

Les mer »

Digitalisering – et hav av muligheter

Regjeringen gir OPS sjømat en sentral rolle innen digitaliseringen av sjømatnæringen.
– Det er gledelig å se hvordan OPS sjømat fremheves i Regjeringens havbruksstrategi. Vi har stor tro på hvilke gevinster gode digitaliseringsløsninger kan gi, sier Jon Arne Grøttum, leder for styringsgruppen i OPS sjømat.

Les mer »

Følg med på arrangementer om digitalisering i sjømatnæringa

Webinar om neste versjon av lusedata 9. desember

Meld inn et prosjekt

OPS sjømat skal gi gevinster for hele sjømatnæringen. Kontakt oss hvis du har innspill til et digitaliseringsprosjekt for sjømatnæringen.

Bli med på laget

OPS sjømat er åpent for alle som ønsker å delta. Kontakt oss hvis du ønsker å delta i samarbeidet for digitalisering av sjømatnæringen.