Samarbeid og digitalisering for økt

BÆREKRAFT OG LØNNSOMHET

AKTUELT

Hvordan måle sirkularitet i bionæringene?

Vi må utnytte bioråstoffene våre bedre. Men hva bør ulike råstoffer helst brukes til? Hvordan sikrer vi gode måltall for sirkularitet som gir grunnlag for gode beslutninger i politikk og næringsliv? Dette er blant spørsmålene som utredes i prosjektet BioDigSirk, som er igangsatt av tre departement – koordinert av Brønnøysundregistrene.

Les mer »

Følg med på arrangementer om digitalisering i sjømatnæringa

Webinar: Nye muligheter i Altinn kan bidra til et taktskifte i digitaliseringen

Meld inn et prosjekt

OPS sjømat skal gi gevinster for hele sjømatnæringen. Kontakt oss hvis du har innspill til et digitaliseringsprosjekt for sjømatnæringen.

Bli med på laget

OPS sjømat er åpent for alle som ønsker å delta. Kontakt oss hvis du ønsker å delta i samarbeidet for digitalisering av sjømatnæringen.