Anskaffelse av datadelingstjeneste

Nærings- og fiskeridepartementet og næringsorganisasjonene i sjømatnæringen ser betydelige gevinster for sjømatnæringen med deling og gjenbruk av data. OPS sjømat organiserer samarbeidet for økt deling og gjenbruk av data.

En sektorplattform er en forutsetning for betydelig økt deling og gjenbruk av data. Sjømatdata etableres som sektorplattform med ansvar for:

  • Avtaler som ivaretar eierskap til data
  • Informasjonsforvaltning av dataområdet sjømat
  • Datadelingstjeneste for dataområdet sjømat


Samtykke er et sentralt element i datadelingstjenesten.

  • Det skal være enkelt å dele data og ha oversikt over hva som er delt.
  • Datadelingstjenesten skal ivareta rettighetene til data for alle parter.


Datadelingstjenesten skal kun dele data, ikke analysere data.

Sjømatdata skal være operativ innen utgangen av 2021.

Interesserte leverandører inviteres til informasjonsmøte på Teams fredag 7. mai kl 10:00-11:30