Arrangementer

OPS sjømat er åpent for alle som ønsker å delta.

Hvis du har et arrangement som bør vises på denne siden – kontakt oss.

Webinar om neste versjon av Lusedata

Data er viktig i kampen mot lakselus.
Hvis du er opptatt av å bekjempe lakselus, er vi interessert i dine tilbakemeldinger og ønsker. Torsdag 9. desember inviterer vi til webinar om neste versjon av lusedata.no.

Fiskekasser med laks

Webinar om automatisert sertifikatutstedelse

30. september 2021
Det utstedes omkring 75 000 helsesertifikater for sjømat per år. Vi forventer derfor betydelige gevinster for både eksportører og Mattilsynet med automatisert sertifikatutstedelse.

Webinar om digitalisering av miljøundersøkelser

20. mai 2021
Korte innledninger fra Fiskeridirektoratet, Miljødirektoratet og Sjømat Norge om deres forventninger til digitalisering av miljøundersøkelser.
Deretter er vi meget interessert i innspill fra dere som er ansvarlig for og utfører miljøundersøkelser.

Security

Beskyttelse og kommersialisering av data

29. april 2021
I dette seminaret ser de nærmere på hvilke regler som gjelder for eierskap til produksjonsdata, faren for å bli utkonkurrert av egne data og noen grep du bør vurdere for å gjøre produksjonsdata til et konkurransefortrinn.

Forhåndsmeldinger

Webinar – elektroniske fraktdokumenter

26. april 2021
Sjømat Norge inviterer til webinar om elektroniske fraktdokumenter. Vi spør hva dette kan bety for forenkling av datastrøm og datafangst, ressurskontroll, bærekraft og motvirkning av juks? Og hvordan kan elektroniske fraktdokumenter innføres?