Arrangementer

OPS sjømat er åpent for alle som ønsker å delta.

Hvis du har et arrangement som bør vises på denne siden – kontakt oss.

Webinar om digitalisering av miljøundersøkelser

20. mai 2021
Korte innledninger fra Fiskeridirektoratet, Miljødirektoratet og Sjømat Norge om deres forventninger til digitalisering av miljøundersøkelser.
Deretter er vi meget interessert i innspill fra dere som er ansvarlig for og utfører miljøundersøkelser.

Security

Beskyttelse og kommersialisering av data

29. april 2021
I dette seminaret ser de nærmere på hvilke regler som gjelder for eierskap til produksjonsdata, faren for å bli utkonkurrert av egne data og noen grep du bør vurdere for å gjøre produksjonsdata til et konkurransefortrinn.

Forhåndsmeldinger

Webinar – elektroniske fraktdokumenter

26. april 2021
Sjømat Norge inviterer til webinar om elektroniske fraktdokumenter. Vi spør hva dette kan bety for forenkling av datastrøm og datafangst, ressurskontroll, bærekraft og motvirkning av juks? Og hvordan kan elektroniske fraktdokumenter innføres?

Webinar

Webinar om OPS sjømat

22. september 2020
Vi inviterer til webinar for å orientere om OPS sjømat som ble etablert 20. august.

OPS sjømat er etablert av Nærings- og fiskeridepartementet og næringsorganisasjonene i sjømatnæringen for å realisere betydelige samfunnsøkonomiske gevinster med digitalisering og deling av data i sjømatnæringen.