Arrangementer

OPS sjømat er åpent for alle som ønsker å delta.

Hvis du har et arrangement som bør vises på denne siden – kontakt oss.

Webinar

Webinar om OPS sjømat

22. september 2020
Vi inviterer til webinar for å orientere om OPS sjømat som ble etablert 20. august.

OPS sjømat er etablert av Nærings- og fiskeridepartementet og næringsorganisasjonene i sjømatnæringen for å realisere betydelige samfunnsøkonomiske gevinster med digitalisering og deling av data i sjømatnæringen.

OPS-avtalen signert

20. august 2020
OPS sjømat er koblingsboksen for digitalisering og deling av data mellom interessenter til sjømatnæringen. Sammen skal vi være pådrivere og tilretteleggere for at behovene og løsningene finner hverandre.