Arrangementer

OPS sjømat er åpent for alle som ønsker å delta.

Hvis du har et arrangement som bør vises på denne siden – kontakt oss.

Lag dine egne lakselus analyser og rapporter med Power Query

Statistikk-sidene på lusedata.no har mange muligheter for å vise status og utvikling for lakselus og behandlinger. Nå kan du i tillegg laste ned rådata og lage dine egne analyser og rapporter. Du kan bruke Power Query i Excel til å lage dine egne lakselus rapporter med tabeller og/eller grafer.

Fiskekasser med laks

Lansering av Mattilsynets nye eksportløsning

I 2022 kommer Mattilsynet til å utstede nesten 100 000 helsesertifikater. Internasjonalt går trenden mot elektronisk sertifisering. Derfor utvikler Mattilsynet en ny eksportløsning som digitaliserer og automatiserer utstedelsen av helsesertifikatene.

Lansering ny versjon av Lusedata

Lusedata hjelper norsk havbruksnæring i kampen mot lakselus ved å gjøre statistikk, kunnskap og veiledning lett tilgjengelig. Nå oppgraderes Lusedata basert på tilbakemeldinger og ønsker fra de som står i frontlinjen i kampen mot lakselus.

Webinar om neste versjon av Lusedata

Data er viktig i kampen mot lakselus.
Hvis du er opptatt av å bekjempe lakselus, er vi interessert i dine tilbakemeldinger og ønsker. Torsdag 9. desember inviterer vi til webinar om neste versjon av lusedata.no.

Fiskekasser med laks

Webinar om automatisert sertifikatutstedelse

30. september 2021
Det utstedes omkring 75 000 helsesertifikater for sjømat per år. Vi forventer derfor betydelige gevinster for både eksportører og Mattilsynet med automatisert sertifikatutstedelse.

Webinar om digitalisering av miljøundersøkelser

20. mai 2021
Korte innledninger fra Fiskeridirektoratet, Miljødirektoratet og Sjømat Norge om deres forventninger til digitalisering av miljøundersøkelser.
Deretter er vi meget interessert i innspill fra dere som er ansvarlig for og utfører miljøundersøkelser.

Security

Beskyttelse og kommersialisering av data

29. april 2021
I dette seminaret ser de nærmere på hvilke regler som gjelder for eierskap til produksjonsdata, faren for å bli utkonkurrert av egne data og noen grep du bør vurdere for å gjøre produksjonsdata til et konkurransefortrinn.

Forhåndsmeldinger

Webinar – elektroniske fraktdokumenter

26. april 2021
Sjømat Norge inviterer til webinar om elektroniske fraktdokumenter. Vi spør hva dette kan bety for forenkling av datastrøm og datafangst, ressurskontroll, bærekraft og motvirkning av juks? Og hvordan kan elektroniske fraktdokumenter innføres?

Webinar

Webinar om OPS sjømat

22. september 2020
Vi inviterer til webinar for å orientere om OPS sjømat som ble etablert 20. august.

OPS sjømat er etablert av Nærings- og fiskeridepartementet og næringsorganisasjonene i sjømatnæringen for å realisere betydelige samfunnsøkonomiske gevinster med digitalisering og deling av data i sjømatnæringen.

OPS-avtalen signert

20. august 2020
OPS sjømat er koblingsboksen for digitalisering og deling av data mellom interessenter til sjømatnæringen. Sammen skal vi være pådrivere og tilretteleggere for at behovene og løsningene finner hverandre.