Beskyttelse og kommersialisering av data

Hvordan skal sjømatbedriftene beskytte sine interesser

29. april 2021

Haavind og Sjømat Norge arrangerer en webinar-serie hvor de setter søkelyset på aktuelle temaer innenfor sjømatnæringen.

I dette seminaret ser de nærmere på hvilke regler som gjelder for eierskap til produksjonsdata, faren for å bli utkonkurrert av egne data og noen grep du bør vurdere for å gjøre produksjonsdata til et konkurransefortrinn.

Du er kanskje også interessert i