Måling av ressursutnyttelse i bionæringene og hvorfor det er viktig

Bedre utnyttelse av bioressurser kan skape arbeidsplasser, klimakutt og økt samfunnssikkerhet. Skal vi komme dit må industri og myndigheter jobbe sammen for å skape et marked der sirkularitet blir et konkurransefortrinn.

Gjennom prosjektet BioDigSirk har Klima- og miljødepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet startet arbeidet med å utrede mulighet for et markedssystem for restråstoffer og bioressurser her hjemme. En lang rekke aktører fra både blå og grønn industri jobber nå sammen med kunnskapsmiljøer for å finne grepene som kan sikre Norge ledertrøyen i det biosirkulære kappløpet.

I dette webinaret vil vi orientere kort om prosjektet og deretter redegjøre for det faglige arbeidet og noen funn så langt knyttet til måling av sirkularitet og ressursutnyttelse.

Agenda

Innledere

  • Edvard Pedersen, prosjekteier for BioDigSirk
  • Torstein Kongshem, prosjektleder i BioDigSirk


Den biosirkulære økonomien kan skape store samfunnsverdier. Hvordan måles ressursutnyttelse og sirkularitet ?

  • Anders Waage Nilsen, produktsjef ReSourcer
  • Elise Sæle Dahle, prosjektutvikler «Land møter hav» NCE Heidner Biocluster, NCE Seafood Innovation, NCE Blue legasea, BiotechNorth

Tid og sted

Torsdag 28. april 09:00 – 10:00 på Teams.

Videoopptak

Presentasjon

Du er kanskje også interessert i

Hvordan måle sirkularitet i bionæringene?

Vi må utnytte bioråstoffene våre bedre. Men hva bør ulike råstoffer helst brukes til? Hvordan sikrer vi gode måltall for sirkularitet som gir grunnlag for gode beslutninger i politikk og næringsliv? Dette er blant spørsmålene som utredes i prosjektet BioDigSirk, som er igangsatt av tre departement – koordinert av Brønnøysundregistrene.