EU-kommisjonens forslag til dataforordning (Data Act)

Data Act skal bidra til økt deling og gjenbruk av data, både mellom private og offentlige. Forslaget stiller klare krav til leverandører av produkter og tjenester, og styrker rettighetene til kunden.

Krav til leverandører av produkter og tjenester:

  • Data skapt ved bruk av produkter og/eller tjenester skal være tilgjengelig for kunden.
  • Kunden skal kunne dele data med tredje part.
  • Leverandøren skal bistå kunden med å flytte til en konkurrerende tjenestetilbyder.


Brudd kan straffes med bøter.
EU kommisjonen skal lage et ikke-bindende forslag til kontrakt.

Forslaget vil nå bli drøftet i Rådet og Europaparlamentet frem mot et endelig vedtak. Prosessen tar tid og det kan bli justeringer underveis. Likevel kan det allerede nå være smart å sette seg inn i hva forslaget innebærer, og hvilke konsekvenser Data Act kan få for deres virksomhet.

Agenda

  • EU-kommisjonens forslag til dataforordning (Data Act) – Anne Karete Hvidsten, Digdir

Tid og sted

Fredag 17. juni 09:00 – 10:00 på Teams

Opptak

Kontaktperson

EU-kommisjonens forslag til dataforordning (Data Act)

Du er kanskje også interessert i

data som ressurs i sjømatnæringen

Data som ressurs i sjømatnæringen

Regjeringen legger frem den første stortingsmeldingen som staker ut kursen for næringsutvikling med data som ressurs. OPS sjømat – samarbeid og digitalisering for økt bærekraft og lønnsomhet – omtales i flere sammenhenger i stortingsmeldingen.

Deling av data

Brukervennlig løsning for deling av data

Sjømatnæringen kan oppnå betydelige gevinster med deling og gjenbruk av data. Det forutsetter at alle enkelt og sikkert kan velge hvem de deler sine data med.

Eierskap

Eierskap til data

Hvordan skal eierskap til data forvaltes ved deling av data gjennom lange verdikjeder?

Det er gjennomført et felles prosjekt mellom landbruks- og sjømatnæringa for å klargjøre eierskap til data i næringene på overordnet nivå, samt bidra til å finne metodikk og tiltak for videre arbeid med og mer detaljert avklaring av slikt eierskap.