Fiskeridirektoratet og Mattilsynet arbeider med forenkling og forbedring av driftsplansøknad

Det er en omforent oppfatning om at dagens driftsplanløsning verken er tilpasset dagens behov eller tilfredsstiller dagens krav til brukervennlighet. Nærings- og fiskeridepartementet har bedt Fiskeridirektoratet og Mattilsynet i samarbeid om å utarbeide et forslag til forbedring og forenkling av næringsaktørenes og forvaltningens behandling av driftsplaner i løpet av 2022.

Forslaget er en oppfølging av et forslag i «Arbeidsgruppen for endringer og forenklinger i regelverket som havbruksnæringen er underlagt», som ble etablert under forrige regjering i mars 2021. Om driftsplaner uttalte arbeidsgruppen:

«Myndighetene bør snarest sørge for å forenkle utfylling av driftsplan, og gjøre denne mer oversiktlig og tilgjengelig for næringens utøvere og forvaltningen.

Skjema for rapportering av driftsplan er uoversiktlig og krever at det hvert år må gis omfattende informasjon som tidligere er sendt myndighetene. Det må være fullt mulig å legge inn en digital forhåndsutfylt driftsplan med standardisert informasjon, slik skattemyndighetene årlig sender ut forhåndsutfylt skattemelding. Videre må vedlegg kunne være tilgjengelig for ulike myndigheter, slik at oppdretter slipper å ettersende dette til eksempelvis Mattilsynet. Den digitalt utfylte driftsplanen må gjøres oversiktlig, slik at den enkelte næringsaktør med et tastetrykk kan identifisere hvilke ulike myndighetsorganer som har mottatt de ulike deler av den registrerte informasjon. 

Som ledd i effektivisering av arbeidet med driftsplanen, må det også forutsettes mye raskere respons fra myndighetene på innsendt driftsplan enn det næringen ofte opplever i dag. Nærings- og fiskeridepartementet bør snarest ta initiativ for å gjennomføre effektivisering og forenkling av rapportering, rapporteringsskjemaer og statistikk som kreves. En mulighet kan være at driftsplanen slås sammen med samordnet luseplan.

Forslaget kan gjennomføres ved regelendringer bl.a. i akvakulturdriftsforskriften § 40.»

Les arbeidsgruppens forslag (pdf)

Agenda

Innledninger fra sjømatnæringen, Mattilsynet og Fiskeridirektoratet om forenkling og forbedring av driftsplansøknad. 

Deretter mottar vi gjerne innspill fra dere som er pålagt å levere driftsplansøknad.

Tid og sted

Torsdag 6. oktober 09:00 – 10:00 på Teams

Opptak

Tider

05:50 Line Ellingsen, forenklingsutvalget
12:50 Aud Skrudland, Mattilsynet
16:06 Mads Tobias Wichstrøm Münter, Mattilsynet
18:02 Kjetil Gramstad, Fiskeridirektoratet
21:30 Sindre Wirkola, Fiskeridirektoratet
40:10 Innspill fra deltakerne 

Du er kanskje også interessert i

Fiskekasser med laks

Lansering av Mattilsynets nye eksportløsning

I 2022 kommer Mattilsynet til å utstede nesten 100 000 helsesertifikater. Internasjonalt går trenden mot elektronisk sertifisering. Derfor utvikler Mattilsynet en ny eksportløsning som digitaliserer og automatiserer utstedelsen av helsesertifikatene.

Fisk i stim

Samarbeid og forenkling lønner seg

Det er bred politisk enighet om at forenkling er viktig for verdiskapningen i Norge og at det fortsatt er et betydelig potensial for ytterligere forenkling. Havbruksdata har gitt omkring 100 millioner i effektiviseringsgevinst siden 2001.

Digitalisering – et hav av muligheter

Regjeringen gir OPS sjømat en sentral rolle innen digitaliseringen av sjømatnæringen.
– Det er gledelig å se hvordan OPS sjømat fremheves i Regjeringens havbruksstrategi. Vi har stor tro på hvilke gevinster gode digitaliseringsløsninger kan gi, sier Jon Arne Grøttum, leder for styringsgruppen i OPS sjømat.