Lansering av Mattilsynets nye eksportløsning

I 2022 kommer Mattilsynet til å utstede nesten 100 000 helsesertifikater. Internasjonalt går trenden mot elektronisk sertifisering. Derfor utvikler Mattilsynet en ny eksportløsning som digitaliserer og automatiserer utstedelsen av helsesertifikatene.

Onsdag 25. mai 11.30 lanserer Mattilsynet første fase i arbeidet når det mest brukte sertifikatet kommer over i den nye eksportløsningen.

Dette er første steg på veien mot Mattilsynets mål om at 80 % av sertifikatutstedelsen i løpet av fem år skal være automatisert og tilrettelagt for e-cert. Det vil gi næringen større forutsigbarhet, og vil spare tid og penger.

Mattilsynet inviterer eksportører, sjømatnæringen og berørte departementer til lansering og presentasjon av Mattilsynets utviklingsarbeid og arbeidet med digitalisering og automatisering av helsesertifikatene.

Agenda

Tid og sted

Onsdag 25. mai 11:30 – 13:30

Lanseringen skjer i NHO Møtesenter, Middelthuns gate 27, Majorstuen, Oslo.
Du kan også følge lanseringen digitalt.

04:15 Velkommen
Ingunn Midtun Godal, adm.dir. Mattilsynet
07:15 Hva næringen trenger
Henrik Stenwig, Sjømat Norge
13:40 Mattilsynets digitaliseringssatsing for eksport
Elisabeth Wilmann, direktør avdeling juridisk og internasjonalt arbeid i Mattilsynet
23:20 Regjeringens eksportambisjoner
Fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran
32:20 Om digitalisering i Mattilsynet
Stine Bakke-Haugseth, direktør avdeling utvikling i Mattilsynet
41:00 Slik er den nye løsningen
Maria Buskoven, produkteier team eksport
49:25 Demonstrasjon av den nye løsningen
med og uten fagsystem
1:01:40 Spørsmål og svar
1:15:00 Slutt

Du er kanskje også interessert i

Fisk i stim

Samarbeid og forenkling lønner seg

Det er bred politisk enighet om at forenkling er viktig for verdiskapningen i Norge og at det fortsatt er et betydelig potensial for ytterligere forenkling. Havbruksdata har gitt omkring 100 millioner i effektiviseringsgevinst siden 2001.