Lansering ny versjon av Lusedata

Lusedata hjelper norsk havbruksnæring i kampen mot lakselus ved å gjøre statistikk, kunnskap og veiledning lett tilgjengelig. Nå oppgraderes Lusedata basert på tilbakemeldinger og ønsker fra de som står i frontlinjen i kampen mot lakselus.

Lusedata er et eksempel på offentlig privat samarbeid og bruk av nasjonale fellesløsninger for digitalisering.

Ler mer om ny versjon av Lusedata.

Agenda

Innledere

  • Jon Arne Grøttum, leder styringsgruppen OPS sjømat
  • Bjørnar Selnes Skjæran, fiskeri- og havminister
  • Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør Mattilsynet
  • Andreas Gjertin Rafaelsen, fungerande avdelingsdirektør brukaroppleving og datadeling Digitaliseringsdirektoratet
  • Kimberly Mathisen, Chief Executive Officer HUB Ocean


Demonstrasjon ny versjon av Lusedata

  • Karoline Skaar Amthor, fagsjef helse og miljø Sjømat Norge

Tid og sted

Torsdag 24. mars 11:00 – 12:00 på Teams.

Videoopptak

00:05 Jon Arne Grøttum
08:05 Bjørn Selnes Skjæran
13:10 Ingunn Midttun Godal
17:15 Andreas Gjertin Rafaelsen
21:40 Kimberly Mathisen
26:20 Karoline Skaar Amthor
38:35 Webinarer 2. kvartal 2022

Du er kanskje også interessert i

Fisk i stim

Samarbeid og forenkling lønner seg

Det er bred politisk enighet om at forenkling er viktig for verdiskapningen i Norge og at det fortsatt er et betydelig potensial for ytterligere forenkling. Havbruksdata har gitt omkring 100 millioner i effektiviseringsgevinst siden 2001.