Miljørapportering digitaliseres og gjøres tilgjengelig for alle

Myndighetene stiller krav til og kontrollerer hva som kan tillates av miljøpåvirkning. En trendovervåking av bunnforholdene under anlegget skal foretas i henhold til NS-9410 av et kompetent organ som skal være uavhengig oppdragsgiver.

Nå digitaliseres miljørapportene som frem til nå har vært levert som PDF filer.

Gevinster ved digitalisering av miljørapportene slik at data an deles og gjenbrukes:

  • Alle kan se hvordan det står til og utvikling over tid
  • Miljødata kan være et bidrag til å dokumentere bærekraft
  • Trender for anlegg og områder kan analyseres
  • Miljødata kan sammenstilles med andre datasett
  • Noen tilsynsaktiviteter kan automatiseres
  • Oppdretterne slipper å rapportere data de har rapportert tidligere

Agenda

Innledere

  • Trude H. Nordli, Sjømat Norge
  • Kjetil Gramstad, Fiskeridirektoratet


Demonstrasjon av ny løsning for miljørapportering

  • Tone Rasmussen, SEA ECO AS

Tid og sted

Torsdag 23. juni 09:00 – 10:00 på Teams

Opptak

Du er kanskje også interessert i

Fiskekasser med laks

Lansering av Mattilsynets nye eksportløsning

I 2022 kommer Mattilsynet til å utstede nesten 100 000 helsesertifikater. Internasjonalt går trenden mot elektronisk sertifisering. Derfor utvikler Mattilsynet en ny eksportløsning som digitaliserer og automatiserer utstedelsen av helsesertifikatene.

Lansering ny versjon av Lusedata

Lusedata hjelper norsk havbruksnæring i kampen mot lakselus ved å gjøre statistikk, kunnskap og veiledning lett tilgjengelig. Nå oppgraderes Lusedata basert på tilbakemeldinger og ønsker fra de som står i frontlinjen i kampen mot lakselus.