Nye muligheter i Altinn kan bidra til et taktskifte i digitaliseringen

Regjeringen har høye ambisjoner for digitalisering av offentlig sektor og ønsker å gjennomføre et taktskifte i digitaliseringen av offentlig sektor. Altinn og bruk av nasjonale felleskomponenter er sentralt for å nå regjeringens mål.

Altinn et spleiselag og et samarbeid på tvers av offentlige virksomheter. Altinn er en veletablert og omfattende plattform med sterk vekst i datavolumer, stadig flere tilknyttede offentlige virksomheter og økende antall digitale tjenester. Målet er å gjøre alle lovpålagte skjemaer tilgjengelig via Altinn.

Du kjenner sikkert til Altinn, men hvor godt kjenner du alle de nye mulighetene som er kommet de siste årene? Hvis du jobber med digitalisering, er det viktig å være oppdatert på hva Altinn tilbyr. Gevinstpotensialet er betydelig for både offentlige og private virksomheter.

Vi inviterer til webinar om Altinn.

Agenda

  • Altinns tjenester – fra enkle skjema til avanserte applikasjoner
  • Eksempler på tjenester som er i bruk
  • Stegene for å etablere en ny tjeneste

Tid og sted

Torsdag 3. november 09:00 – 10:30 på Teams

Opptak

Tider

0:02:10 Presentasjon OPS sjømat
John Selnæs, OPS sjømat

0:06:10 Presentasjon Altinn
Andreas Maasø Fjelldal, Digdir

0:09:10 Presentasjon Altinn 3
Finnur Olafsson, Digdir

0:29:40 Demo Altinn Studio
Andreas Kvitvar Didriksen, Digdir

0:40:18 Presentasjon Altinn 3 fortsetter
Finnur Olafsson, Digdir

1:16:26 Spørsmål & svar

Bakgrunnsinformasjon

Altinn

Altinn Tjenester 3.0 og ny Altinn-infrastruktur ble satt i produksjon på skyplattformen Azure i juni 2020.  En viktig komponent på den nye Tjenester 3.0-plattformen, er tjenesteutviklingsverktøyet Altinn Studio. Den nye plattformen bygger på åpen kildekode og gjenbruk av allerede utviklede åpen-kildekode-komponenter.

Til forskjell fra de tidligere tjenesteutviklingsløsningene, som har vært begrenset til å kunne utvikle og kjøre digitale skjemaer, kan Altinn Studio brukes til å utvikle og kjøre alt fra enkle skjemaer til fullblods applikasjoner med masse forretningslogikk og integrasjoner.

Hva er Altinn

Statsbudsjettet

Regjeringen har satt et mål om å redusere næringslivets kostnader knyttet til pålagte regler og utfylling av offentlige skjemaer med 11 mrd. kroner innen 2025. Ny teknologi og digitale løsninger gir muligheter for forenklinger og mer effektive prosesser, samtidig som det gir bedre kontrollmuligheter for myndighetene. Videreutvikling av gode digitale løsninger vil derfor stå sentralt i forenklingsarbeidet framover. Det er et mål at opplysninger som det offentlige innhenter, skal lagres og kategoriseres på en slik måte at de samme opplysningene innhentes kun én gang.

Statsbudsjettet 2023

Digitaliseringsrundskrivet

Virksomheten skal i utgangspunktet ta i bruk Altinns infrastruktur og tjenesteplattformer for produksjon av relevante tjenester. Virksomheter som på kort sikt ikke kan få dekket sine behov i Altinn på en hensiktsmessig måte, kan benytte løsninger i markedet eller utvikle løsningen selv. Virksomheten må kunne begrunne unntak. Aktuelle digitale tjenester rettet mot næringsdrivende skal gjøres tilgjengelige på Altinns portal.

Digitaliseringsrundskrivet 2022

Du er kanskje også interessert i

Fiskeridirektoratet og Mattilsynet arbeider med forenkling og forbedring av driftsplansøknad

Det er en omforent oppfatning om at dagens driftsplanløsning verken er tilpasset dagens behov eller tilfredsstiller dagens krav til brukervennlighet. Nærings- og fiskeridepartementet har bedt Fiskeridirektoratet og Mattilsynet i samarbeid om å utarbeide et forslag til forbedring og forenkling av næringsaktørenes og forvaltningens behandling av driftsplaner i løpet av 2022.

Fisk i stim

Samarbeid og forenkling lønner seg

Det er bred politisk enighet om at forenkling er viktig for verdiskapningen i Norge og at det fortsatt er et betydelig potensial for ytterligere forenkling. Havbruksdata har gitt omkring 100 millioner i effektiviseringsgevinst siden 2001.

Digitalisering – et hav av muligheter

Regjeringen gir OPS sjømat en sentral rolle innen digitaliseringen av sjømatnæringen.
– Det er gledelig å se hvordan OPS sjømat fremheves i Regjeringens havbruksstrategi. Vi har stor tro på hvilke gevinster gode digitaliseringsløsninger kan gi, sier Jon Arne Grøttum, leder for styringsgruppen i OPS sjømat.