OPS-avtalen signert

20. august 2020

Presentasjonene fra webinaret finner du her.

OPS sjømat – verdikjede havbruk ble offisielt etablert 20. august i Trondheim.

Til stede var deltakere fra Nærings og fiskeridepartementet, Sjømat Norge, Sjømatbedriftene, Fiskeridirektoratet, Mattilsynet, AkvaGroup og ScaleAQ.

Odd Emil Ingebrigtsen, Jon Arne Grøttum og Robert Eriksson innledet om sine forventninger til gevinster ved å samordne innsatsen i ett samarbeid før de signerte OPS avtalen.

Lars Peder Brekk, Erland Kjesbu og John Selnæs innledet før plenumsdiskusjon. Diskusjonen bekrefter at det er stort gevinstpotensial for sjømatnæringen hvis vi greier å samarbeide for å digitalisere og dele data.

Vi gleder oss til å invitere til markering når de første prosjektene er realisert.

Agenda

Gevinster ved å samordne vår innsats i ett samarbeid

  • Odd Emil Ingebrigtsen, fiskeri- og sjømatminister
  • Jon Arne Grøttum, leder styringsgruppen for OPS Sjømat
  • Robert Eriksson, administrerende direktør Sjømatbedriftene

 

Signering av OPS avtalen

Samarbeid skaper mer verdi enn det den enkelte kan oppnå alene

  • Lars Peder Brekk, direktør Brønnøysundregistrene
  • Erland Kjesbu, leder innovasjon og utvikling Landbrukets Dataflyt
  • John Selnæs, prosjektleder OPS Sjømat

 

Plenumsdiskusjon: Behov og problemer som bør løses, og prioritering av dem

Du er kanskje også interessert i

Logo Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det

Sjømatbedriftene

Sjømatbedriftene er en nasjonal, politisk uavhengig næringsorganisasjon som representerer alle ledd i sjømatnæringen fra produksjon til salg. Vårt formål er å utvikle sjønæringene på en samfunnsmessig ansvarlig og miljømessig bærekraftig måte. På samme tid skal vi ivareta medlemmenes interesser – både næringspolitisk, økonomisk, faglig og sosialt.

Sjømat Norge

Sjømat Norge er landsforeningen for fiskeri- og havbruksnæringen. Vi er Norges største sjømatorganisasjon, og dekker hele verdikjeden fra fjord til bord i norsk sjømatnæring.