Vi spør leverandørene: Hvilke digitaliseringstiltak bør sjømatnæringen prioritere?

24. november 2020

Digitalisering og deling av data øker bærekraft og lønnsomhetOPS sjømat skal være pådrivere og tilretteleggere for at behovene og løsningene finner hverandre. Samarbeid skaper mer verdi enn den enkelte kan oppnå alene. 

OPS sjømat er initiert og drevet av en samlet næring gjennom næringsorganisasjonene og Næring- og fiskeridepartementet. Målet med etablering er styrke næringens verdiskapning gjennom et åpent samarbeid. OPS sjømat ønsker å legge til rette for at leverandørene lykkes med sin virksomhet gjennom å etablere fellesskapsløsninger som styrker selskapenes forretningsområder.

OPS sjømat inviterer derfor leverandørindustrien til åpent webinar tirsdag 24. november 09:00 – 11:00. Etter noen korte innledninger spør vi leverandørene 

Hvilke digitaliseringstiltak bør sjømatnæringen prioritere? 

Bli med og ta diskusjonen.

Kontaktperson

Innledere

  • Jon Arne Grøttum, leder styringsgruppen OPS sjømat
  • Bård Skjelstad, ScaleAQ
  • Marit L. Lystad, Animalia 

Presentasjoner

Hvordan kan næringen samarbeide for bedre informasjonsflyt?

Start video

Jon Arne Grøttum, OPS sjømat.

Hva er driverne for digitalisering i sjømatnæringen?

Start video

Bård Skjelstad, ScaleAQ

Erfaringer med digitalisering innen landbruket.

Start video

Marit L. Lystad, Animalia

Du er kanskje også interessert i