Webinar om automatisert sertifikatutstedelse

30. september 2021
Det utstedes omkring 75 000 helsesertifikater for sjømat per år. Vi forventer derfor betydelige gevinster for både sjømateksportører og Mattilsynet med automatisert sertifikatutstedelse.
 
Mål for automatisert sertifikatutstedelse
Når du ber om sertifikat, vil du vanligvis få svar umiddelbart. Du kan be om sertifikat direkte fra ditt fagsystem eller manuelt registrere opplysningene i nettleser.
 
Tid: 30. september 2021
Kl: 09:00-10:00
Sted: Teams

Agenda

Korte innledninger fra Mattilsynet, Sjømat Norge og fagsystemleverandører.
Deretter er vi meget interessert i innspill fra deres som jobber med eksport av sjømat.

Presentasjoner

OPS sjømat

Sjømat Norge

Mattilsynet

Maritech

Du er kanskje også interessert i

Fisk i stim

Samarbeid og forenkling lønner seg

Det er bred politisk enighet om at forenkling er viktig for verdiskapningen i Norge og at det fortsatt er et betydelig potensial for ytterligere forenkling. Havbruksdata har gitt omkring 100 millioner i effektiviseringsgevinst siden 2001.

Blått hav, grønn fremtid

Regjeringen presenterte rapporten «Blått hav, grønn fremtid» på verdenshavenes dag 8. juni. Rapporten sier at OPS Sjømat – et samarbeid mellom Sjømat Norge, Sjømatbedriftene og offentlig sektor, ved Nærings- og fiskeridepartementet – skal være en pådriver for digitalisering og deling av data for å øke verdiskapningen i næringen.