Webinar om OPS sjømat

22. september 2020

Presentasjonene fra webinaret finner du her.

Vi inviterer til webinar for å orientere om OPS sjømat som ble etablert 20. august.

OPS sjømat er etablert av Nærings- og fiskeridepartementet og næringsorganisasjonene i sjømatnæringen for å realisere betydelige samfunnsøkonomiske gevinster med digitalisering og deling av data i sjømatnæringen.

OPS sjømat er koblingsboksen for digitalisering og deling av data mellom interessenter til sjømatnæringen. Sammen skal vi være pådrivere og tilretteleggere for at behovene og løsningene finner hverandre.

Dette innebærer blant annet at vi i fellesskap ønsker å etablere åpne, felles standarder for informasjonsutveksling mellom ulike informasjonssystemer og sensorer, etablere en felles terminologi, et felles juridisk fundament og et fora hvor løsninger kan finne og utfylle hverandre. OPS sjømat representerer hele næringen gjennom Nærings- og fiskeridepartementet og sjømatorganisasjonene sitt eierskap til initiativet.

OPS sjømat er åpent for alle som ønsker å bidra.

Agenda

Emner

  • Forventede gevinster
  • Planlagte leveranser
  • Strategi
  • Organisering

 

Innledere

  • Marie Bjørland, senior rådgiver Nærings- og fiskeridepartementet
  • Jon Arne Grøttum, leder OPS sjømat styringsgruppe
  • Robert Eriksson, administrerende direktør Sjømatbedriftene
  • John Selnæs, prosjektleder OPS sjømat

Kontaktperson

Du er kanskje også interessert i