Hvordan måle sirkularitet i bionæringene?

Vi må utnytte bioråstoffene våre bedre. Men hva bør ulike råstoffer helst brukes til? Hvordan sikrer vi gode måltall for sirkularitet som gir grunnlag for gode beslutninger i politikk og næringsliv? Dette er blant spørsmålene som utredes i prosjektet BioDigSirk, som er igangsatt av tre departement – koordinert av Brønnøysundregistrene.

Deler store mengder data fra norsk sjømatnæring

data som ressurs i sjømatnæringen

Data skal sikre sunne og produktive hav for fremtiden. Den samlede kunnskapen om havene, i form av data, skal deles og gjøres tilgjengelig. Det er kjernen i samarbeidet mellom Sjømatdata og HUB Ocean.

Samarbeid og forenkling lønner seg

Fisk i stim

Det er bred politisk enighet om at forenkling er viktig for verdiskapningen i Norge og at det fortsatt er et betydelig potensial for ytterligere forenkling. Havbruksdata har gitt omkring 100 millioner i effektiviseringsgevinst siden 2001.

Digitalisering – et hav av muligheter

Regjeringen gir OPS sjømat en sentral rolle innen digitaliseringen av sjømatnæringen.
– Det er gledelig å se hvordan OPS sjømat fremheves i Regjeringens havbruksstrategi. Vi har stor tro på hvilke gevinster gode digitaliseringsløsninger kan gi, sier Jon Arne Grøttum, leder for styringsgruppen i OPS sjømat.

Landbruket og sjømatnæringen samarbeider om digitalisering

Landbruket og sjømatnæringen samarbeider om digitalisering

Historisk digitaliseringssamarbeid på tvers av de norske matnæringene skal bidra til mer effektiv matproduksjon.  Digitaliseringen i de norske matnæringene utvikles i rekordfart. Nå har sjømatnæringen i samarbeid med landbruket utarbeidet en bransjeretningslinje for deling av data og i tillegg inngått en avtale om å bruke og videreutvikle landbrukets sin løsning for datadeling. –Blå og grønn […]

Blått hav, grønn fremtid

Regjeringen presenterte rapporten «Blått hav, grønn fremtid» på verdenshavenes dag 8. juni. Rapporten sier at OPS Sjømat – et samarbeid mellom Sjømat Norge, Sjømatbedriftene og offentlig sektor, ved Nærings- og fiskeridepartementet – skal være en pådriver for digitalisering og deling av data for å øke verdiskapningen i næringen.

Anskaffelse datadelingstjeneste

data som ressurs i sjømatnæringen

Anskaffelse av datadelingstjeneste Nærings- og fiskeridepartementet og næringsorganisasjonene i sjømatnæringen ser betydelige gevinster for sjømatnæringen med deling og gjenbruk av data. OPS sjømat organiserer samarbeidet for økt deling og gjenbruk av data. En sektorplattform er en forutsetning for betydelig økt deling og gjenbruk av data. Sjømatdata etableres som sektorplattform med ansvar for: Avtaler som ivaretar […]