Deler store mengder data fra norsk sjømatnæring

Data skal sikre sunne og produktive hav for fremtiden. Den samlede kunnskapen om havene, i form av data, skal deles og gjøres tilgjengelig. Det er kjernen i samarbeidet mellom Sjømatdata og HUB Ocean.

For å dekke den voksende verdensbefolkningens behov for mat, må sjømatproduksjonen økes betydelig. Dette må gjøres på en bærekraftig og produktiv måte, basert på et solid kunnskapsgrunnlag.

Kunnskap ruster oss for grønn omstilling av blå næringer. Den uavhengige teknologistiftelsen HUB Ocean og OPS Sjømat har det samme, viktige formålet; å gjøre havdata lettere tilgjengelig for industrien, myndigheter og forskning slik at man sammen kan finne de nødvendige løsningene for et både sunt og produktivt hav. Dette er bakgrunnen for samarbeidet mellom HUB Ocean og Sjømatdata.

Vår verden har ikke råd til å mislykkes i forvaltningen av havet. Kunnskap om den blå planeten vår er avgjørende for å forstå hvordan havet påvirkes av menneskelig aktivitet. Samarbeidet mellom HUB Ocean og Sjømatdata er et stort steg i digitaliseringen av havet gjennom tilgjengeliggjøring og deling av data, sier Jon Arne Grøttum, leder for styringsgruppen i OPS Sjømat og direktør for havbruk i Sjømat Norge.

Vi er stolte over å samarbeide med Sjømatdata. Vi trenger data, åpenhet og sporbarhet. Å dele data gjennom vår banebrytende Ocean Data Platform vil gi økt innsikt for beslutningstakere for å utvikle og dokumentere løsninger som reduserer fotavtrykket til industrien, sikrer biomangfold og øker tilgangen på næringsrik mat, sier Kristine Hartmann, Chief Operating Officer og Head of Nutrition i HUB Ocean.

Det er 20 år med data som skal gjøres tilgjengelig gjennom samarbeidet. I første omgang vil det fokuseres på deling av data fra havbruk, eksempelvis miljø og fiskehelse, inkludert miljøundersøkelser. Senere vil flere datasett deles, også fra fiskeri.

Sjømatdata gjennom OPS Sjømat, og HUB Ocean vil jobbe for å definere felles prosjekter som bidrar til å støtte formålet som definert over. Prosjektene vil være åpne for andre som ønsker å delta.

Om OPS sjømat

OPS sjømat er et samarbeid mellom Nærings- og fiskeridepartementet, Sjømat Norge og Sjømatbedriftene. OPS sjømats oppdrag er gjennom samarbeid og digitalisering, å øke bærekraft og lønnsomhet i norsk sjømatnæring.

Om Sjømatdata

Sektorplattformen Sjømatdata er en ideell organisasjon eid av sjømatnæringens organisasjoner. Sjømatdata har ett eneste formål: enkel og sikker deling av data innen sjømatnæringen.

Om HUB Ocean

Stiftelsen HUB Ocean har som mål å koble mennesker, data og teknologi for å pilotere og støtte nye datadrevne løsninger for bedre havforvaltning. Flaggskipproduktet til stiftelsen er Ocean Data Platform. Ocean Data Platform inneholder oseanografiske og maritime data fra industri, myndigheter, vitenskap og publikum.

18.02.2022 C4IR Ocean er nå HUB Ocean, artikkelen er oppdatert med navnendringen.

Du er kanskje også interessert i