Deler store mengder data fra norsk sjømatnæring

Data skal sikre sunne og produktive hav for fremtiden.  Den samlede kunnskapen om havene, i form av data, skal deles og gjøres tilgjengelig. Det er kjernen i samarbeidet mellom OPS Sjømat og C4IR Ocean.

For å dekke den voksende verdensbefolkningens behov for mat, må sjømatproduksjonen økes betydelig. Dette må gjøres på en bærekraftig og produktiv måte, basert på et solid kunnskapsgrunnlag.

Kunnskap ruster oss for grønn omstilling av blå næringer. Den uavhengige teknologistiftelsen C4IR Ocean og OPS Sjømat har det samme, viktige formålet; å gjøre havdata lettere tilgjengelig for industrien, myndigheter og forskning slik at man sammen kan finne de nødvendige løsningene for et både sunt og produktivt hav. Derfor har C4IR Ocean og OPS Sjømat i dag inngått et samarbeid.

Vår verden har ikke råd til å mislykkes i forvaltningen av havet. Kunnskap om den blå planeten vår er avgjørende for å forstå hvordan havet påvirkes av menneskelig aktivitet. Samarbeidet mellom C4IR Ocean og Sjømatdata er et stort steg i digitaliseringen av havet gjennom tilgjengeliggjøring og deling av data, sier Jon Arne Grøttum, leder for styringsgruppen i OPS Sjømat og direktør for Havbruk i Sjømat Norge.

Vi er stolte over å samarbeide med OPS Sjømat. Vi trenger data, åpenhet og sporbarhet. Å dele sjømatdata gjennom vår banebrytende Ocean Data Platform vil gi økt innsikt for beslutningstakere for å utvikle og dokumentere løsninger som reduserer fotavtrykket til industrien, sikrer biomangfold og øker tilgangen på næringsrik mat, sier Kristine Hartmann, Chief Operating Officer og Head of Nutrition i C4IR Ocean.

OPS Sjømat består av representanter fra Nærings- og fiskeridepartementet, Sjømat Norge og Sjømatbedriftene, og er koblingsboksen for digitalisering, og enkel og sikker deling av data mellom interessenter til sjømatnæringen. OPS Sjømats sektorplattform heter Sjømatdata.

Stiftelsen C4IR Ocean har som ambisjon å koble mennesker, data og teknologi for å teste ut og støtte utviklingen av nye datadrevne verktøy for bedre havforvaltning. Stiftelsens flaggskipprosjekt Ocean Data Platform er bygget opp av oseanografiske og maritime data fra industri, myndigheter, forskning og allmenheten.

20 år med sjømatdata

Det er 20 år med sjømatdata som skal gjøres tilgjengelig gjennom samarbeidet. I første omgang vil det fokuseres på deling av data fra havbruk, eksempelvis miljø og fiskehelse, inkludert. miljøundersøkelser. Senere vil flere datasett deles, også fra fiskeri.

OPS Sjømat, og C4IR Ocean vil jobbe for å definere felles prosjekter som bidrar til å støtte formålet som definert over. Prosjektene vil være åpne for andre som ønsker å delta.

Om C4IR Ocean

World Economic Forum har opprettet 13 senter for den fjerde industrielle revolusjon rundt om i verden. Sentrene samarbeider med myndigheter, ledende industriselskaper, samfunnsaktører, innovatører og vitenskapelige eksperter fra forskjellige sektorer for å utforske hvordan man på best mulig måte kan dra nytte av fordelene med moderne teknologi for å løse viktige samfunnsoppgaver.

Center for the Forth Industrial Revolution Ocean (C4IR Ocean) ligger i Oslo, og er det eneste senteret med et globalt mandat for å finne løsninger til utfordringer og muligheter i havet. C4IR Ocean ble opprinnelig grunnlagt av Aker-gruppen og World Economic Forum i 2019, og har nå et voksende nettverk på et titalls partnere.

Du er kanskje også interessert i

Hvordan måle sirkularitet i bionæringene?

Vi må utnytte bioråstoffene våre bedre. Men hva bør ulike råstoffer helst brukes til? Hvordan sikrer vi gode måltall for sirkularitet som gir grunnlag for gode beslutninger i politikk og næringsliv? Dette er blant spørsmålene som utredes i prosjektet BioDigSirk, som er igangsatt av tre departement – koordinert av Brønnøysundregistrene.