Etablering av OPS sjømat – verdikjede havbruk

Regjeringen har i mange år jobbet for å redusere skjemaveldet og med å gjøre regelverk og byråkrati enklere for næringslivet. Dette arbeidet har spart bedriftene for 15 milliarder årlig fra slutten av 2017. Næringsminister Iselin Nybø er opptatt av å fortsette forenklingsarbeidet. Det nye målet er å redusere næringslivets administrative kostnader med 10 milliarder kroner i året. Dette skal oppnås før utløpet av regjeringsperioden i 2021. Sjømatnæringen ønsker nå å hente ut sin del av effektiviseringsgevinsten. Samarbeid mellom det private og det offentlige skal gjøre hverdagen i sjømatnæringen enklere. OPS står for offentlig–privat sektorutvikling. Grunnlaget for det, som står i regjeringsplattformen, er tilrettelegging av «samfunnsøkonomiske og selvforsterkende samarbeid», og dette er fulgt opp i Én digital offentlig sektor. Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019-2025 . Arbeidet er allerede igangsatt blant annet i finansnæringen og landbruket, og settes nå i gang for havbruk, bygg og anlegg samt kraftbransjen.

Både Nærings- og fiskeridepartementet og næringsorganisasjonene innen sjømatsektoren ser nå behovet for å revitalisere det initiativet som kom med Havbruksdata, og utvide både det faglige omfanget og inkludere hele verdikjeden sjømat både fangstbasert og havbruk. Målet er å optimalisere informasjonsflyten mellom sjømatnæringen og myndighetene basert på høyere grad av digitalisering hos begge parter.

Digitalisering er et verktøy for å nå et mål, og ikke et mål i seg selv. For næringsaktørene vil det være viktig at digitalisering kan bidra til å styrke konkurransekraften blant annet basert på økt tilgang på informasjon med direkte relevans for innovasjon og effektivisering for næringsaktørene. For myndighetene er det primære målet med en ytterligere digitalisering av næringen å få enklere tilgang til den informasjonen som er nødvendig for å kunne ha et godt og effektivt tilsyn med næringen.

Du er kanskje også interessert i

Mange deltakere på vårt første webinar

En måned har gått siden OPS sjømat offisielt ble etablert. Tirsdag 22. september inviterte vi til webinar for å orientere om samarbeidet. 120 deltakere fra 87 ulike bedrifter meldte seg på og ville høre mer om OPS sjømat.