Første arbeidsmøte om listeføring er gjennomført

Torsdag 3. september hadde vi arbeidsmøte på Teams om listeføring av godkjente sjømatprodusenter for eksport til land utenfor EU/EØS. Representanter fra Brødrene Sperre, Coast, Lerøy Seafood, Nergård, Pelagia og Seaborn beskrev sammen med Mattilsynet dagens situasjon og hva som bør forbedres.

Dagens situasjon

Det blir stadig flere land som krever ekstra dokumentasjon, kravene er forskjellige fra land til land og endrer seg stadig. Varsling om endringer kommer fra forskjellige kanaler. For produsentene kan det være krevende å fylle ut alle skjemaene hvis man ikke gjør det ofte.

For Mattilsynet er det mye manuelt arbeid som må gjøres, da noen lands myndigheter fortsatt krever dokumentasjon på papir med stempel. Arbeidet blir tidkrevende og behandlingstiden kan bli lang.

Ønsket situasjon

Produsentene/eksportørene ønsker at det synliggjøres en liste over hvilke bedrifter som er godkjente i hvilke land og for hvilke produktkategorier/produkter.

Mattilsynet ønsker mer automatisering av dokumentasjon til eksportlandene slik at ventetiden for godkjenning blir kortere.

Gevinster

Gjennom digitalisering vil prosessen gå fortere og manuelle feil vil unngås. En raskere prosess for godkjenning vil bidra til økt salg til en bedre pris. Redusert tidsbruk kan frigjøre tid for Mattilsynet til mer dialog med importlandenes myndigheter.

Håndsopprekking og chat gjorde at Teams-møtet ble vel gjennomført med 27 aktive deltakere fra flere forskjellige lokaliteter.

13. oktober kl 12:00 samles vi igjen sammen med Digitaliseringsdirektoratet og Brønnøysundregistrene på Teams for å gå igjennom beslutningsgrunnlaget for prosjektet.

Du er kanskje også interessert i

Listeføring

Listeføring av godkjente sjømatprodusenter for eksport til land utenfor EU/EØS

Andre lands myndigheter stiller stadig strengere krav til norske sjømatprodusenter. For å få markedsadgang til Brasil, Kina, Vietnam og den Eurasiske Økonomiske Union (EØU, som består av Russland, Hviterussland, Kazakhstan, Armenia og Kirgisistan), må produsentene fylle ut registreringsskjema hos Mattilsynet, som oversender informasjonen til landenes myndigheter.