Insekter kan bli en del av løsningen for videre bærekraftig vekst i norsk havbruk

Bærekraftig vekst i akvakultursektoren bidrar til økt produksjon av sunn og trygg mat fra havet. For å realisere dette er vi avhengig av å utvikle flere, bærekraftige fôr-ingredienser.

Felles problemstilling for blå og grønn sektor

Norsk havbruk er avhengig av importerte fôrråvarer. Produksjonen av fôret og fôrråvarer står for mellom 70-80% av fotavtrykket til laks.

Norsk husdyrhold er også avhengig av importerte fôrråvare. Selv om grovfôret stort sett er norsk, består kraftfôret av mellom 30-60% importerte råvarer. Ser vi nærmere på proteininnholdet i kraftforet er norskandelen nede i 6%.

En ny mulighet i Norge

Insekter er naturens omdanningsmaskin av avfalls- eller biprodukter til høyverdig protein og fett. Havbruksnæringen gir Norge et stort hjemmemarked for fôrråvarer. Det gir Norge en unik posisjon med tanke på å utvikle en ny proteinindustri, der også insekter kan inngå i en portefølje av ulike former for proteinproduksjon. En industri for insektproduksjon kan både styrke videre vekst i norsk havbruk, øke andelen biologisk avfall i den sirkulære bioøkonomien og bli en betydelig ny næring i Norge.

BioDigSirk har laget en lettlest og informativ rapport om potensial for industriell skalering av insektproduksjon i Norge gjennom verdikjeder basert på biosirkulære prinsipper, god informasjonsforvaltning og datadeling.

Du er kanskje også interessert i

Blått hav, grønn fremtid

Regjeringen presenterte rapporten «Blått hav, grønn fremtid» på verdenshavenes dag 8. juni. Rapporten sier at OPS Sjømat – et samarbeid mellom Sjømat Norge, Sjømatbedriftene og offentlig sektor, ved Nærings- og fiskeridepartementet – skal være en pådriver for digitalisering og deling av data for å øke verdiskapningen i næringen.