Styringsgruppen

Styringsgruppen består av represenetanter for de som har signert OPS avtalen.

  • Beslutter ambisjonsnivå, prioriteringer og forpliktelser i OPS.
  • Beslutter hvilke initiativer som skal prioriteres og overgangen fra en fase til neste.
  • Sikrer nødvendige ressurser for gjennomføring av vedtatte aktiviteter.
  • Påse at prosjekter kartlegger gevinster og planlegger realiseringen av gevinster.
 
Styringsgruppens leder er Jon Arne Grøttum.

Porteføljekontoret

Porteføljekontoret har ansvaret for den daglige driften av OPS.

  • Forberede beslutningsgrunnlag til Styringsgruppen.
  • Sikre fremdrift i vedtatte aktiviteter.
  • Ajourholde oversikt over digitaliseringsprosjekt i sjømatnæringen som utføres både i og utenfor OPS med status for prosjektgjennomføring og gevinstrealisering.
  • Kommunikasjon med interessenter.