Mange deltakere på vårt første webinar

En måned har gått siden OPS sjømat offisielt ble etablert. Tirsdag 22. september inviterte vi til webinar for å orientere om samarbeidet. 120 deltakere fra 87 ulike bedrifter meldte seg på og ville høre mer om OPS sjømat.

Agenda

  • Forventede gevinster
  • Planlagte leveranser
  • Strategi
  • Organisering

Innledere

  • Marie Bjørland, senior rådgiver Nærings- og fiskeridepartementet
  • Jon Arne Grøttum, leder OPS sjømat styringsgruppe
  • Robert Eriksson, administrerende direktør Sjømatbedriftene
  • John Selnæs, prosjektleder OPS sjømat

Fremover vil vi invitere til åpne møter som blir spisset på ulike temaer. Eksempler på temaer kan være; fiskehelse, lakselus, arealbruk. Har du et tema du er opptatt av? Kontakt oss gjerne med innspill.

OPS sjømat er åpent for alle som ønsker å bidra. Sammen skaper vi mer verdi.

Vi twittrer om det som skjer.

Du er kanskje også interessert i

Etablering ops

Etablering av OPS sjømat – verdikjede havbruk

Regjeringen har i mange år jobbet for å redusere skjemaveldet og med å gjøre regelverk og byråkrati enklere for næringslivet. Dette arbeidet har spart bedriftene for 15 milliarder årlig fra slutten av 2017.