Mange initiativer i sjømatnæringen

Det er mange initiativer i sjømatnæringen. Noen prosjekter er startet, mens andre er på idéstadiet. Her er i uprioritert og i stikkordsform noen av digitaliseringsinitiativene du etter hvert kan lese om på ops-sjomat.no:

Eierskap til data
Hvordan skal eierskap til data forvaltes ved deling av data gjennom lange verdikjeder?

Fiskehelsedatabase
En viktig forutsetning for å oppnå god fiskevelferd og lavest mulig svinn, er å ha dokumentert hvilke faktorer som har mest betydning for fiskehelsen.

Interaksjon offentlig-privat
Gjennomgang har avdekket mye redundans og forbedringsmuligheter.

Revisjon av NS 9417
NS 9417 Laks og regnbueørret – Enhetlig terminologi og metoder for dokumentasjon av produksjon

Søknadsbehandling
Helhetlig søknadsbehandling på havbrukssiden.

Tilsyn samordnet
Forbedring og harmonisering av tilsynsfunksjonen.

Toll
Tollvesenet etablerte sammen med Sintef sommeren 2019 et prosjekt digitalisering av grenseovergangene, med testing på Bjørnfjell i fjor høst. I dette prosjektet deltok Nordlaks og Cermaq.

Modernisering av prøvereisen fisk
Tiltaket innebærer etablering av nye og fleksible prosesser for bestilling av analyser, oppfølging av bestillinger og formidling av analyseresultater og forvaltningen av dette.

Forbedre eksisterende rapportering og deling av data

  • Settefisk
  • Biomasse
  • Lakselus
  • Slaktemeldinger

Driftsplaner
Bør eksisterende rapportering og saksbehandling endres?Sees i sammenheng med søknadsbehandling?

Listeføring av godkjente produsenter for eksport til land utenfor EU/EØS

Eksportsertifikater

E-resept

Fôrlevering

Matsvinn kartlegging
Matsvinn kartlegging av årsaker og mengder. EØS forpliktelse for Norge å levere rapport.

Miljøundersøkelse
MOM B og C

Miljødokumentasjon

Plasthåndtering
Sirkulær og bærekraftig håndtering av plast er et produsentansvar.

Sporbarhet
Både e-sporing, verdikjede og genetisk.

OPS sjømat er koblingsboksene for digitalisering og deling av data mellom interessenter til sjømatnæringen. Sammen skal vi være pådrivere og tilretteleggere for at behovene og løsningene finner hverandre.

Hvis du har innspill til et digitaliseringsprosjekt for sjømatnæringen – kontakt oss.

Du er kanskje også interessert i

Listeføring

Listeføring av godkjente sjømatprodusenter for eksport til land utenfor EU/EØS

Andre lands myndigheter stiller stadig strengere krav til norske sjømatprodusenter. For å få markedsadgang til Brasil, Kina, Vietnam og den Eurasiske Økonomiske Union (EØU, som består av Russland, Hviterussland, Kazakhstan, Armenia og Kirgisistan), må produsentene fylle ut registreringsskjema hos Mattilsynet, som oversender informasjonen til landenes myndigheter.

Eierskap

Eierskap til data

Hvordan skal eierskap til data forvaltes ved deling av data gjennom lange verdikjeder?

Det er gjennomført et felles prosjekt mellom landbruks- og sjømatnæringa for å klargjøre eierskap til data i næringene på overordnet nivå, samt bidra til å finne metodikk og tiltak for videre arbeid med og mer detaljert avklaring av slikt eierskap.