AquaCloud

AquaCloud er et bransjesamarbeid for digitalisering og standardisering innen havbruk som ble etablert av NCE Seafood Innovation sammen med flere store og mellomstore oppdrettsselskaper.
 
AquaCloud arbeider for deling av data og bedre datakvalitet gjennom standardisering innen sensorer, fiskehelse og miljømålinger. Samarbeidet er åpent for alle oppdrettere i Norge.
 
AquaCloud har vært finansiert av bidragsytere, Innovasjon Norge og fra 2019 gjennom SIVA sitt Ocean Innovation Norwegian Catapult Center.

Du er kanskje også interessert i