Atea

Atea er en av Norges største teknologibedrifter og jobber med havbruksnæringen med fokus på digitalisering og teknologisk utvikling.

Havbruksteknologi er samspillet mellom organismer, miljø og teknologi i produksjonsprosessen. For oss i Atea betyr havbruksteknologi at næringen utnytter mulighetene som ligger i digitalisering. Smart bruk av teknologi innenfor havbruk kommer til å bli avgjørende for å skape lønnsomhet i en konkurranseutsatt bransje i tiden som kommer.

Ved å utnytte kraften i teknologien oppnår havbruksnæringen økt lønnsomhet, bedre fiskevelferd og bedre miljø. Forbrukere verden over vil kunne føle seg trygge på at norsk laks lever gode og bærekraftige liv. Dette har vi stort fokus på i Atea og snakker gjerne med aktører som ønsker å utforske digitalisering og teknologi mer.

Du er kanskje også interessert i