BarentsWatch

BarentsWatch skal samle, utvikle og dele informasjon om norske kyst- og havområder.

Vår virksomhet består av et åpent informasjonssystem med tjenester for sluttbrukere som presenteres i portalen www.barentswatch.no. I tillegg utvikles det et skjermet overvåkningssystem som bidrar til effektivisering av operativ innsats. Disse tjenestene utgjør til sammen BarentsWatch-programmet.

Et program som skaper grunnlag for bedre samarbeid, faglig utvikling og informasjonsdeling, både for offentlige etater, næringer og offentligheten. Gjennom å samle og dele eksisterende data lager vi eksempelvis systemer som;

Ti departementer og 29 forvaltningsetater og forskningsinstitutter er våre partnere. Kontorsted er Tromsø, og selve utviklingsarbeidet utføres av kommersielle leverandører gjennom offentlige anskaffelser.

Vi er underlagt Samferdselsdepartementet og Kystverket leder gjennomføringen av programmet. Dette skjer gjennom Kystverkets «Senter for deling av informasjon om hav og kyst» (BarentsWatch-senteret). 

Du er kanskje også interessert i