Prosjekter

Porteføljestyring skal gi gevinster for hele sjømatnæringen. 

Hvis du har innspill til et digitaliseringsprosjekt for sjømatnæringen – kontakt oss.

ABB Kunsig Intelligens
Realisere

Teller fisk og beregner biomasse med kunstig intelligens

Gjennom et pilotprosjekt med kunstig intelligens (AI) har ABB og Microsoft samarbeidet om en løsning med NRS for å telle fisk og beregne biomasse. Teknologien utviklet av ABB og Microsoft kombinerer bruk av undervannskameraer og kunstig intelligens.

Forhåndsmeldinger
Gjennomføre

Mattilsynet kutter forhåndsmeldinger

Mattilsynet arbeider med en automatisk digital verifisering av sykdomsstatus på laksefisk. Løsningen legger opp til at eksportører ikke lenger skal trenge å sende forhåndsmelding om sertifikater for sjømat til Kina, Australia og New Zealand. Dette vil spare eksportører og Mattilsynet for store ressurser og effektivisere eksporten.

Listeføring
Konsept

Listeføring av godkjente sjømatprodusenter for eksport til land utenfor EU/EØS

Andre lands myndigheter stiller stadig strengere krav til norske sjømatprodusenter. For å få markedsadgang til Brasil, Kina, Vietnam og den Eurasiske Økonomiske Union (EØU, som består av Russland, Hviterussland, Kazakhstan, Armenia og Kirgisistan), må produsentene fylle ut registreringsskjema hos Mattilsynet, som oversender informasjonen til landenes myndigheter.

Eierskap
Gjennomføre

Eierskap til data

Hvordan skal eierskap til data forvaltes ved deling av data gjennom lange verdikjeder?

Det er gjennomført et felles prosjekt mellom landbruks- og sjømatnæringa for å klargjøre eierskap til data i næringene på overordnet nivå, samt bidra til å finne metodikk og tiltak for videre arbeid med og mer detaljert avklaring av slikt eierskap.

Prosjektveiviseren

Vi bruker prosjektveiviseren som rammeverk for gjennomføring av prosjekter. Prosjektveiviserens formål er å bidra til flere vellykkede prosjekter. Den beskriver virksomhetens overordnede styring av sine prosjekter, basert på faser og beslutningspunkter. Alle prosjekter vi deler er merket med hvilken fase det er i.