Automatisert sertifikatutstedelse vil gi betydelige gevinster

Det utstedes omkring 75 000 helsesertifikater for sjømat per år. Vi forventer derfor betydelige gevinster for både sjømateksportører og Mattilsynet med automatisert sertifikatutstedelse.

Helsesertifikater er offentlige dokumenter som utstedes av Mattilsynet. De kreves av importlandet ved grensekontroll, og er i de fleste tilfeller helt nødvendig for å eksportere varer til land utenfor EU/EØS.

Mål for automatisert sertifikatutstedelse

Når du ber om sertifikat, vil du vanligvis få svar umiddelbart. Du kan be om sertifikat direkte fra ditt fagsystem eller manuelt registrere opplysningene i nettleser.

Første versjon omfatter kun søknadsprosessen, ikke levering av sertifikatet. Vi starter med standard engelsk sertifikat som utgjør over 50 % av sertifikatene.

Mattilsynet gjennomfører prosjektet Automatisert sertifikatutstedelse i et nært samarbeid med sjømatnæringen og fagsystemleverandører. Prosjektet er en del av Eksportprosjektet som skal fornye, forenkle og forbedre Mattilsynets prosesser for eksport av norsk mat.

Mattilsynets informasjon om eksport av fisk og sjømat til land utenfor EU/EØS.

Du er kanskje også interessert i

Fisk i stim

Samarbeid og forenkling lønner seg

Det er bred politisk enighet om at forenkling er viktig for verdiskapningen i Norge og at det fortsatt er et betydelig potensial for ytterligere forenkling. Havbruksdata har gitt omkring 100 millioner i effektiviseringsgevinst siden 2001.

Forhåndsmeldinger

Mattilsynet kutter forhåndsmeldinger

Mattilsynet arbeider med en automatisk digital verifisering av sykdomsstatus på laksefisk. Løsningen legger opp til at eksportører ikke lenger skal trenge å sende forhåndsmelding om sertifikater for sjømat til Kina, Australia og New Zealand. Dette vil spare eksportører og Mattilsynet for store ressurser og effektivisere eksporten.

Listeføring

Listeføring av godkjente sjømatprodusenter for eksport til land utenfor EU/EØS

Andre lands myndigheter stiller stadig strengere krav til norske sjømatprodusenter. For å få markedsadgang til Brasil, Kina, Vietnam og den Eurasiske Økonomiske Union (EØU, som består av Russland, Hviterussland, Kazakhstan, Armenia og Kirgisistan), må produsentene fylle ut registreringsskjema hos Mattilsynet, som oversender informasjonen til landenes myndigheter.