Listeføring av godkjente sjømatprodusenter for eksport til land utenfor EU/EØS

Andre lands myndigheter stiller stadig strengere krav til norske sjømatprodusenter. For å få markedsadgang til Brasil, Kina, Vietnam og den Eurasiske Økonomiske Union (EØU, som består av Russland, Hviterussland, Kazakhstan, Armenia og Kirgisistan), må produsentene fylle ut registreringsskjema hos Mattilsynet, som oversender informasjonen til landenes myndigheter.

Produsentene som godkjennes settes opp i egne registre i mottakerlandene, og publiserte lister danner grunnlag for hvilke produsenter som har markedsadgang. 

Men endringer i landenes krav gjør at produsentene må sørge for at informasjonen deres er oppdatert, ellers kan det skape unødvendige vansker ved eksport.

Det er arbeidskrevende både for sjømatprodusenter og Mattilsynet å påse at mottakerlandene har oppdaterte lister. Mattilsynet og noen sjømatprodusenter skal derfor sammen undersøke om listeføring kan løses smartere.

Kontakter

Partnere

Du er kanskje også interessert i

Workshop

Første arbeidsmøte om listeføring er gjennomført

Torsdag 3. september hadde vi arbeidsmøte på Teams om listeføring av godkjente sjømatprodusenter for eksport til land utenfor EU/EØS. Representanter fra Brødrene Sperre, Coast, Lerøy Seafood, Nergård, Pelagia og Seaborn beskrev sammen med Mattilsynet dagens situasjon og hva som bør forbedres.

Mange initiativer

Mange initiativer i sjømatnæringen

Det er mange initiativer i sjømatnæringen. Noen prosjekter er startet, mens andre er på idéstadiet. Her er i uprioritert og i stikkordsform noen av digitaliseringsinitiativene du etter hvert kan lese om på ops-sjomat.no.