Lusedata oppgraderes for de som står i frontlinjen i kampen mot lakselus

Lusedata hjelper norsk havbruksnæring i kampen mot lakselus ved å gjøre statistikk, kunnskap og veiledning lett tilgjengelig. 24. mars lanseres ny versjon av Lusedata basert på tilbakemeldinger og ønsker fra de som står i frontlinjen i kampen mot lakselus.

Lakselus finnes naturlig i alle havområder på den nordlige halvkule, og er den vanligste parasitten på laksefisk. Blir forekomsten av lus høy, kan det være en utfordring både for oppdrettslaks og vill laksefisk.

Oppdrettsanlegg i sjø påvirker hverandre. Bekjempelse og kontroll av lakselus kan ikke lykkes uten at oppdrettere i et område samarbeider og koordinerer det luseforebyggende arbeidet. I 2009 startet havbruksnæringen luseoffensiven. Det ble etablert samarbeidssoner for systematisk samarbeid og koordinering mellom lokaliteter i hensiktsmessig inndelte geografiske områder for å jobbe forebyggende og trekke lærdom av arbeidet mot lakselus.

Det er fiskehelsetjenester som har ansvaret for å samordne det praktiske arbeidet lokalt. En viktig del av arbeidet er å ha god oversikt over status, tiltak og utvikling for samarbeids­området. I 2012 startet Lusedata med publisering av statistikk basert på ukentlig rapportering til Mattilsynet. 24. mars lanseres ny versjon av Lusedata basert på tilbakemeldinger og ønsker fra de som står i frontlinjen i kampen mot lakselus.

Statistikk-delen av Lusedata oppgraderes i to steg:

  1. Effektivisere bruken av data som er tilgjengelige i dag (lovpålagt rapportering).
    Lage visninger og filtrering som automatisk gir en hensiktsmessig oversikt over utviklingen i valgt samarbeidsområde. Automatiseringen har til hensikt å være besparende for koordinatorer som sender ut slike oversikter for sitt ansvarsområde.
  2. Frivillig deling av data utover det som er lovpålagt med andre i samarbeidsområdet.
    Oversikter basert på lovpålagte rapporteringer har en begrenset verdi for den faktiske koordineringen i et samarbeidsområde, da det må legges flere data til grunn for strategiske beslutninger. Frivillig deling av data forutsetter at oppdretter aktivt samtykker i hvem som skal ha tilgang til data. Samtykke kan når som helst trekkes tilbake med umiddelbar virkning.


Statistikk-delen av Lusedata lages i samarbeid med HUB Ocean.

Du er kanskje også interessert i

data som ressurs i sjømatnæringen

Deler store mengder data fra norsk sjømatnæring

Data skal sikre sunne og produktive hav for fremtiden. Den samlede kunnskapen om havene, i form av data, skal deles og gjøres tilgjengelig. Det er kjernen i samarbeidet mellom Sjømatdata og HUB Ocean.

Fisk i stim

Samarbeid og forenkling lønner seg

Det er bred politisk enighet om at forenkling er viktig for verdiskapningen i Norge og at det fortsatt er et betydelig potensial for ytterligere forenkling. Havbruksdata har gitt omkring 100 millioner i effektiviseringsgevinst siden 2001.

Digitalisering – et hav av muligheter

Regjeringen gir OPS sjømat en sentral rolle innen digitaliseringen av sjømatnæringen.
– Det er gledelig å se hvordan OPS sjømat fremheves i Regjeringens havbruksstrategi. Vi har stor tro på hvilke gevinster gode digitaliseringsløsninger kan gi, sier Jon Arne Grøttum, leder for styringsgruppen i OPS sjømat.