Mattilsynet kutter forhåndsmeldinger

Mattilsynet jobber med løsning som fjerner de siste kravene om forhåndsmelding ved sjømateksport

Mattilsynet arbeider med en automatisk digital verifisering av sykdomsstatus på laksefisk. Løsningen legger opp til at eksportører ikke lenger skal trenge å sende forhåndsmelding om sertifikater for sjømat til Kina, Australia og New Zealand. Dette vil spare eksportører og Mattilsynet for store ressurser og effektivisere eksporten.

Mattilsynet har allerede effektivisert sjømateksporten ved at krav om forhåndsmelding er fjernet for de aller fleste sertifikater. For eksport til Kina, Australia og New Zealand er det imidlertid fortsatt krav om forhåndsmelding.

Forhåndsmeldinger er ressurskrevende
Forhåndsmelding i forkant av en sertifikatsøknad skyldes at land har satt særkrav som Mattilsynet må kontrollere er oppfylt før sertifikatet kan utstedes. Forhåndsmeldingene benyttes i dag på rundt 18 prosent av sertifikatene som utstedes. Sertifikater til Kina utgjør flesteparten av disse. Dette er en ressurskrevende prosess tar 1-2 dager ekstra for eksportøren før sertifikat kan utstedes.

Særkrav om sykdomsstatus
I all hovedsak gjelder gjenværende forhåndsmeldinger krav til sykdomsstatus på laksefisk. Sykdomsstatus på en lokalitet eller i et område er informasjon som endrer seg løpende.

Mattilsynet bekrefter gjennom sertifikatet at fisken som eksporteres ikke kommer fra steder med laksesykdommene Infeksiøs lakseanemi (ILA) og Pankreassykdom (PD). Dette sjekkes i dag manuelt av Mattilsynets lokalkontoret som fører tilsyn med slakteriet hvor fisken er pakket.

Skal digitalisere sykdomsstatus
Mattilsynet arbeider nå med å digitalisere informasjonen om sykdomsstatus som skal kontrolleres ved en forhåndsmelding, slik at verifiseringen kan skje automatisk.

Når løsningen er på plass, vil det ikke lenger være behov for å søke om forhåndsmelding i forkant av en sertifikatsøknad.

Mattilsynet kommer med mer informasjon når vi vet når løsningen kan være på plass.

Kontakter

Partnere

Du er kanskje også interessert i

Listeføring

Listeføring av godkjente sjømatprodusenter for eksport til land utenfor EU/EØS

Andre lands myndigheter stiller stadig strengere krav til norske sjømatprodusenter. For å få markedsadgang til Brasil, Kina, Vietnam og den Eurasiske Økonomiske Union (EØU, som består av Russland, Hviterussland, Kazakhstan, Armenia og Kirgisistan), må produsentene fylle ut registreringsskjema hos Mattilsynet, som oversender informasjonen til landenes myndigheter.

Workshop

Første arbeidsmøte om listeføring er gjennomført

Torsdag 3. september hadde vi arbeidsmøte på Teams om listeføring av godkjente sjømatprodusenter for eksport til land utenfor EU/EØS. Representanter fra Brødrene Sperre, Coast, Lerøy Seafood, Nergård, Pelagia og Seaborn beskrev sammen med Mattilsynet dagens situasjon og hva som bør forbedres.

Mange initiativer

Mange initiativer i sjømatnæringen

Det er mange initiativer i sjømatnæringen. Noen prosjekter er startet, mens andre er på idéstadiet. Her er i uprioritert og i stikkordsform noen av digitaliseringsinitiativene du etter hvert kan lese om på ops-sjomat.no.