Eierskap til data

Hvordan skal eierskap til data forvaltes ved deling av data gjennom lange verdikjeder?

Det pågår et felles prosjekt mellom landbruks- og sjømatnæringa for å klargjøre eierskap til data i næringene på overordnet nivå, samt bidra til å finne metodikk og tiltak for videre arbeid med og mer detaljert avklaring av slikt eierskap.

Prosjektet springer ut av arbeidet med offentlig privat sektorutvikling knyttet til digitalisering i de to sektorene (OPS Landbruk og OPS Sjømat). Sjømat Norge, Norges Bondelag, Norsk Landbrukssamvirke, Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund og Landbrukets Dataflyt står bak og har finansiert prosjektet med støtte fra Innovasjon Norge.

Prosjektet er ledet av en styringsgruppe bestående av:

  1. Jon Arne Grøttum, Sjømat Norge (leder)
  2. Henrik Stenwig, Sjømat Norge
  3. Arnstein Tveito, Norges Bondelag
  4. Erland Kjesbu, Landbrukets Dataflyt
  5. Endre Myhr, Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund
  6. Åge Klepp, Norsk Landbrukssamvirke
  7. Edvard Pedersen, Regjeringens forenklingsprosjekt for næringslivet


Arbeidet er organisert gjennom Landbrukets Dataflyt som koordinator for oppdraget på vegne av ovenfor nevnte aktører, med Erland Kjesbu som prosjektleder.

Rapport fra arbeidet så langt.

Du er kanskje også interessert i

Mange initiativer

Mange initiativer i sjømatnæringen

Det er mange initiativer i sjømatnæringen. Noen prosjekter er startet, mens andre er på idéstadiet. Her er i uprioritert og i stikkordsform noen av digitaliseringsinitiativene du etter hvert kan lese om på ops-sjomat.no.

Etablering ops

Etablering av OPS sjømat – verdikjede havbruk

Regjeringen har i mange år jobbet for å redusere skjemaveldet og med å gjøre regelverk og byråkrati enklere for næringslivet. Dette arbeidet har spart bedriftene for 15 milliarder årlig fra slutten av 2017.