Prosjektinnspill

Det er mange initiativer i sjømatnæringen. Her er uprioritert og i stikkordsform noen av digitaliseringsinitiativene.

Hvis du har innspill til et digitaliseringsprosjekt for sjømatnæringen – kontakt oss.

Fiskehelsedatabase
En viktig forutsetning for å oppnå god fiskevelferd og lavest mulig svinn, er å ha dokumentert hvilke faktorer som har mest betydning for fiskehelsen.

Interaksjon offentlig-privat
Gjennomgang har avdekket mye redundans og forbedringsmuligheter.

Søknadsbehandling
Helhetlig søknadsbehandling på havbrukssiden.

Tilsyn samordnet
Forbedring og harmonisering av tilsynsfunksjonen.

Toll
Tollvesenet etablerte sammen med Sintef sommeren 2019 et prosjekt digitalisering av grenseovergangene, med testing på Bjørnfjell i fjor høst. I dette prosjektet deltok Nordlaks og Cermaq.

Modernisering av prøvereisen fisk
Tiltaket innebærer etablering av nye og fleksible prosesser for bestilling av analyser, oppfølging av bestillinger og formidling av analyseresultater og forvaltningen av dette.

Forbedre eksisterende rapportering og deling av data

  • Settefisk
  • Biomasse
  • Lakselus
  • Slaktemeldinger

Driftsplaner
Bør eksisterende rapportering og saksbehandling endres?Sees i sammenheng med søknadsbehandling?

Eksportsertifikater

E-resept

Fôrlevering

Matsvinn kartlegging
Matsvinn kartlegging av årsaker og mengder. EØS forpliktelse for Norge å levere rapport.

Miljøundersøkelse
MOM B og C

Miljødokumentasjon

Plasthåndtering
Sirkulær og bærekraftig håndtering av plast er et produsentansvar.

Sporbarhet
Både e-sporing, verdikjede og genetisk.