Sektorplattformen skal følge et strengt regelverk

OPS sjømat skal etablere en sektorplattform for enkel og sikker deling av data med ansvar for:
  • Avtaler som ivaretar eierskap til data
  • Informasjonsforvaltning av dataområdet sjømat
  • Datadelingstjeneste for dataområdet sjømat

Datadelingstjenesten skal følge et strengt regelverk foreslått av EU og kun dele data, ikke videreselge data eller bruker data til å egen produktutvikling.

Utdrag fra EU/EØS-nytt – Stortingsbibliotekets nyhetsbrev til stortingsrepresentanter:

Europakommisjonens forordningsforslag Data Governance Act (Datastyringsforordningen) tar sikte på å skape en sikker infrastruktur for datadeling, et ekte indre marked for deling av ikke-personlige data (industrielle data). Dette skal gjøre det mulig for data å bevege seg fritt innen EU, på tvers av sektorer.

Forordningsforslaget skal skape grunnlaget for en europeisk datastyringsmodell som er i overensstemmelse med EUs prinsipper og verdier, som personvern, forbrukerbeskyttelse og konkurranseregler. Det nye regelverket etablerer et juridisk rammeverk for ni sektorspesifikke europeiske dataområder: helse, industri, landbruk, finans, mobilitet, klima, energi, offentlig administrasjon og ferdigheter.

Kommisjonen foreslår at det innføres en modell med nøytrale og gjennomsiktige tilbydere av datadelingstjenester, «dataformidlere», som skal organisere deling og samling av data. For å sikre tilliten skal dataformidlere følge et strengt regelverk, som blant annet skal hindre at de videreselger data, eller bruker data til å egen produktutvikling.

Ifølge tall fra Kommisjonen kan de nye tiltakene øke den årlige økonomiske gevinsten fra datadeling med 7-11 milliarder euro innen 2028, og EUs helsesektor kan årlig spare 120 milliarder euro. Økt produksjonsproduktivitet gjennom bruk av data fra «tingenes internett» forventes å utgjøre 1.3 billioner euro innen 2027.

Data Governance Act utgjør første del av EUs overordnede datastrategi. Kommisjonen varsler at de vil legge frem lovforslag om dataområder i 2021, sammen med en datarettsakt (Data Act) som skal fremme datadeling mellom virksomheter i privat sektor, og mellom virksomheter og offentlige myndigheter. I første kvartal av 2021 ventes en gjennomføringsrettsakt som vil definere hvilke datasett av høy verdi som medlemslandene skal gjøre fritt tilgjengelig.

Digital suverenitet: nytt forslag om datadeling – stortinget.no

Du er kanskje også interessert i

data som ressurs i sjømatnæringen

Anskaffelse datadelingstjeneste

Anskaffelse av datadelingstjeneste Nærings- og fiskeridepartementet og næringsorganisasjonene i sjømatnæringen ser betydelige gevinster for sjømatnæringen med deling og gjenbruk av data. OPS sjømat organiserer samarbeidet

Deling av data

Brukervennlig løsning for deling av data

Sjømatnæringen kan oppnå betydelige gevinster med deling og gjenbruk av data. Det forutsetter at alle enkelt og sikkert kan velge hvem de deler sine data med.

Eierskap

Eierskap til data

Hvordan skal eierskap til data forvaltes ved deling av data gjennom lange verdikjeder?

Det er gjennomført et felles prosjekt mellom landbruks- og sjømatnæringa for å klargjøre eierskap til data i næringene på overordnet nivå, samt bidra til å finne metodikk og tiltak for videre arbeid med og mer detaljert avklaring av slikt eierskap.