Terminologi for laks og regnbueørret – standard på høring

Standardisering er en forutsetning å lykkes med samarbeid og digitalisering. Standarden for enhetlig terminologi og metoder for dokumentasjon av produksjon for laks og regnbueørret, NS 9417, har vært til revisjon.

I revisjonen er det blant annet lagt vekt på

  • behov for data for fiskevelferd/fiskehelse
  • ny teknologi og driftsformer inkludert miljømålinger
  • tilrettelegging for digitalisering


Du kan få tak i høringsdokumentet i Standard Norges gratis høringssystem – Standarder på høring. Høringsfristen er 10. januar 2022.

Dersom du ønsker mer informasjon om dette høringsforslaget kan du kontakte prosjektleder Hilde Aarefjord.

Du er kanskje også interessert i

data som ressurs i sjømatnæringen

Deler store mengder data fra norsk sjømatnæring

Data skal sikre sunne og produktive hav for fremtiden. Den samlede kunnskapen om havene, i form av data, skal deles og gjøres tilgjengelig. Det er kjernen i samarbeidet mellom Sjømatdata og HUB Ocean.

Fisk i stim

Samarbeid og forenkling lønner seg

Det er bred politisk enighet om at forenkling er viktig for verdiskapningen i Norge og at det fortsatt er et betydelig potensial for ytterligere forenkling. Havbruksdata har gitt omkring 100 millioner i effektiviseringsgevinst siden 2001.

Digitalisering – et hav av muligheter

Regjeringen gir OPS sjømat en sentral rolle innen digitaliseringen av sjømatnæringen.
– Det er gledelig å se hvordan OPS sjømat fremheves i Regjeringens havbruksstrategi. Vi har stor tro på hvilke gevinster gode digitaliseringsløsninger kan gi, sier Jon Arne Grøttum, leder for styringsgruppen i OPS sjømat.