Velkommen til nettstedet ops-sjomat.no

OPS sjømat er koblingsboksen for digitalisering og deling av data mellom interessenter til sjømatnæringen. Sammen skal vi være pådrivere og tilretteleggere for at behovene og løsningene finner hverandre.

Hovedhensikten med nettstedet ops-sjomat.no er å samle og spre informasjon om digitaliseringsprosjekter i sjømatnæringen.

Nettstedet ble lansert 20. august og vi jobber fortløpende med å samle og publisere informasjon om prosjekter og partnere.

Etter hvert skal ops-sjomat.no gi en samlet oppdatert oversikt over digitaliseringsprosjekter i sjømatnæringen som utføres både i og utenfor OPS, med status for prosjektgjennomføring og gevinstrealisering.

Hvis du har et digitaliseringsprosjekt du vil dele med sjømatnæringen – kontakt oss.

Du er kanskje også interessert i